خاکریزهای کاغذی

کتابخوانی‌های من...

خاکریزهای کاغذی

کتابخوانی‌های من...

خاکریزهای کاغذی
دیروز توپ بود و تانک و سنگر و خاکریزهای خاکی و...

امروز قلم است و کتاب و نشریه و سایت و خاکریزهای کاغذی و...

به نام خداوند لوح و قلم

احسان عابدی هستم. یک دهه شصتی. در دانشگاه یزد کارشناسی زبان و ادبیات فارسی خواندم و بعد هم ارشد «ادبیات مقاومت» گرفتم.

شغل و پیشه‌ام با کتاب و کتابخوانی پیوند خورده و چقدر از این موهبت خدا خوشحال و شکرگزارم.

همیشه تلاش کرده ام تفریحم کتاب خواندن باشد. نه که کتاب خواندنم تفریحی باشد؛ خیلی وقت ها در جدی ترین لحظات زندگی‌ام هم داشتم کتاب می‌خواندم. هرچند ادعایی ندارم و هنوز صدها کتابی که فقط خودم دوست دارم بخوانم جلوی چشمانم است و من تنبل!

خاکریزهای کاغذی را اول در بلاگفا راه انداختم تا کتاب هایی که می‌خوانم معرفی کنم. گاهی هم اگر حوصله‌ای باشد، نقدی بر آنها بنویسم.

متاسفانه بلاگفا به فنا رفت و آن همه نوشته نابم را به باد داد. من هم از سر لج، کوچ کردم و آمدم اینجا که احساس می‌کنم فضایی خاص‌تر و نخبگانی‌تر دارد.

اینجا فقط صحبت از کتاب است. به چیزهای دیگر کاری ندارم!

پیوندهایم هم فقط کتابی است. از پذیرش درخواست متفرقه معذورم!


امیدوارم لحظات حضورتان در این خاکریز بیهوده نباشد.